- zábavná forma ZUMBY pre deti od 4 -7 rokov ,,Little starz - malé hviezdičky ,,

                                         pre deti od 8-12 rokov ,, Big starz -veľké hviezdy,,
- obsahuje prvky rôznych štýlov tanca: hip-hop, reggaeton, salsa, rumba…
- detičky tancujú v skupine, učia sa základy tanca, rytmiky a to všetko detskou formou, tak, aby ich to bavilo a tešilo
- je to cvičenie, ktoré je špeciálne upravené pre deti.

 

Koncept ZUMBATOMIC

Všeobecným cieľom bolo vytvoriť zábavný a zdravý program pre deti pomocou konceptu ZUMBA FITNESS.

Zumba fitness vytvorila príbeh (komiksovú postavu) k zaujatiu detí pre sledovanie, učenie a voľbe cesty smerom k zdravému životnému štýlu. Príbeh je o fiktívnom vedcovi menom p. TOMIC , ktorý hľadal recept na štastie . Po mnohých pokusoch objavil, že receptom je tanec,hudba a cvičenie.

 

CIEĽ  ZUMBATOMICU

Je rozvinúť zdravý životný štýl a včleniť fitness ako prirodzenú súčasť detských životov, nielen , ako lekciu,ktorú navštevujú 1x za týždeň . Zatiaľ ,čo je cvičenie veľmi dôležitým prvkom rozvoja v detstve , ZUMBATOMIC taktiež zvažuje ostatné aspekty detského rozvoja .

 

Rozvoj zdravého životného štýlu zahrňuje naučiť sa:

-         vedenie ,

-         rešpekt,

-         tímovú prácu,

-         hrdosť,

-         sebadôveru,

-         zodpovednosť. 

Taktiež zahrňuje rozvoj :

-         koordinácie,

-         rovnováhy,

-         disciplíny,

-         pamäti,

-         kreativity .

Cvičenie :

-         zlepšuje náladu a pomáha deťom sústrediť sa na učenie,

-         zvyšuje úroveň mozkového neurotrofického faktora (BDNF), látky dôležité pre významný nárast mozg. buniek,

-         pomáha deťom dávať pozor ,plánovať a odolávať rozptýleniu,

-         má pozitívnu koleráciu medzi fyzickým cvičením a kognitivnou výkonnosťou,

-         pomáha deťom mať lepší pohľad na život,

-         prevencia nadváhy ,

-         lepší spánok , zvládanie fyzickej aktivity a emocií .

 

Nekoná sa